7 tháng 5, 2012

Bộ môn Biên Phiên dịch và hợp tác trong nước

CÔNG TÁC ĐỐI NỘI CỦA BỘ MÔN BIÊN – PHIÊN DỊCH Nhằm nâng cao chất lượng đào tạo của chuyên ngành biên phiên dịch bộ môn luôn duy trì các mối liên lạc với các cơ sở, công ty nhằm giới thiệu việc làm và địa điểm thực tập cho sinh viên chính quy năm cuối. Cụ thể: - Công ty xuất nhập khẩu thủy sản Long Sinh - Báo Khánh Hòa - Đài truyền hình Khánh Hòa - Sở du lịch Khánh Hòa Ngoài ra bộ môn cũng mở rộng quan hệ với các cơ quan trong tỉnh thông qua các sinh viên bằng hai. Gần đây bộ môn đã thực hiện một số khảo sát về tình hình làm việc của sinh viên chính quy sau khi ra trường
DOMESTIC WORK OF TRANSLATION - INTERPRETATION DEPARTMENT To improve the quality in training process, Translation – Interpretation Department has always maintained close relation with organizations, companies in order to recommend employments and places of internship to the final – year regular students. It includes: - Long Sinh Sea Product Import – Export Corporation - Khanh Hoa News - Khanh Hoa Television Station - Hiep Thanh Company - Khanh Hoa Tourism Service The department, moreover, keeps on expanding relations with provincial bodies through the second – degree students. Some surveys on working ability of regular graduates have been implemented in recent years.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Vui lòng sử dụng tiếng Việt có dấu hoặc tiếng Anh, và dùng từ ngữ lịch sự, xưng hô đúng mực. Các lời bình không đủ các chuẩn trên sẽ bị xóa khi kiểm duyệt. Cảm ơn quý khách đã truy cập website Khoa Ngoại Ngữ Đại học Nha Trang.