11 tháng 5, 2012

Longman's Preparation for the new TOEIC Test - Intermediate course - 2 practice tests


Đây là 2 đề TOEIC trong sách Longman's Preparation for the new TOEIC Test, cấp độ Intermediate. Đáp án và đĩa CD dạng mp3 được nén lại và đính kèm cho tiện sử dụng.

Tải tài liệu: đề Longman's TOEIC Intermediate tại đây
These are 2 full TOEIC tests extracted from Longman's Preparation for the new TOEIC Test - Intermediate course. Answer keys and audio CD in mp3 format are also compressed and included for easy access.
Download: 2 Full TOEIC tests from Longman TOEIC Intermediate here

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Vui lòng sử dụng tiếng Việt có dấu hoặc tiếng Anh, và dùng từ ngữ lịch sự, xưng hô đúng mực. Các lời bình không đủ các chuẩn trên sẽ bị xóa khi kiểm duyệt. Cảm ơn quý khách đã truy cập website Khoa Ngoại Ngữ Đại học Nha Trang.