6 tháng 5, 2012

Nhân sự tổ chức Công Đoàn Khoa Ngoại ngữ

Ban chấp hành Công Đoàn Khoa Ngoại ngữ ĐH Nha Trang

1. Chủ tịch Công đoàn Khoa: ThS. HOÀNG CÔNG BÌNH
2. Phó chủ tịch CĐ Khoa: ThS. NGUYỄN DUY SỰ
3. Ủy Viên: ThS. CAO THỊ MINH HẬU
The English version of the article...

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Vui lòng sử dụng tiếng Việt có dấu hoặc tiếng Anh, và dùng từ ngữ lịch sự, xưng hô đúng mực. Các lời bình không đủ các chuẩn trên sẽ bị xóa khi kiểm duyệt. Cảm ơn quý khách đã truy cập website Khoa Ngoại Ngữ Đại học Nha Trang.