6 tháng 5, 2012

Bài giảng các môn học trong bộ môn Du lịch


Văn hóa Anh

Văn hóa Mỹ

Văn học Anh

Văn học Mỹ

Nhập môn Du lịch

Du lịch bền vững

Nghiệp vụ hướng dẫn du lịch

Tiếp thị du lịch

Quy hoạch Du lịch

Du lịch Quốc tế

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Vui lòng sử dụng tiếng Việt có dấu hoặc tiếng Anh, và dùng từ ngữ lịch sự, xưng hô đúng mực. Các lời bình không đủ các chuẩn trên sẽ bị xóa khi kiểm duyệt. Cảm ơn quý khách đã truy cập website Khoa Ngoại Ngữ Đại học Nha Trang.