9 tháng 5, 2012

HD THỰC HIỆN QUY ĐỊNH VỀ C.TÁC KIỂM TRA CỦA TỔ CHỨC ĐẢNG ĐỐI VỚI VIỆC TU DƯỠNG RÈN LUYỆN ĐẠO ĐỨC Đ.VỚI C.BỘ ĐẢNG VIÊN

Mời các đồng chí xem tại đây


The English version of the article...

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Vui lòng sử dụng tiếng Việt có dấu hoặc tiếng Anh, và dùng từ ngữ lịch sự, xưng hô đúng mực. Các lời bình không đủ các chuẩn trên sẽ bị xóa khi kiểm duyệt. Cảm ơn quý khách đã truy cập website Khoa Ngoại Ngữ Đại học Nha Trang.