7 tháng 10, 2011

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT CÁC MÔN HỌC DO BM TIẾNG ANH- DU LỊCH PHỤ TRÁCH

Nhập môn Du lịch

Du lịch bền vững

Quy hoạch Du lịch

Du lịch quốc tế

Tiếp thị Du lịch

Quản trị Nhà hàng- Khách sạn

Quản trị lữ hành

Nghiệp vụ hướng dẫn Du lịch

Văn học Mỹ

Văn hóa Mỹ

Văn học Anh

Văn hóa Anh

This content is not available in English

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Vui lòng sử dụng tiếng Việt có dấu hoặc tiếng Anh, và dùng từ ngữ lịch sự, xưng hô đúng mực. Các lời bình không đủ các chuẩn trên sẽ bị xóa khi kiểm duyệt. Cảm ơn quý khách đã truy cập website Khoa Ngoại Ngữ Đại học Nha Trang.