7 tháng 10, 2011

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN NGÀNH BIÊN PHIÊN DỊCH


ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN NGÀNH BIÊN PHIÊN DỊCH

Dưới đây là đề cương chi tiết những học phần đã được giáo viên chỉnh sửa trong năm học 2011-2012:
1. Ngữ âm - Âm vị học - Ths. Lê Cao Hoàng Hà
2. Ngữ nghĩa học - Ths. Phạm Thị Kim Uyên
3. Thực hành Biên dịch 1 - Ths. Phạm Thị Kim Uyên
4. Thực hành Biên dịch 2 - Ths. Nguyễn Thị Kiệp

Đề cương chi tiết những học phần khác do bộ môn đảm trách:
1. Hình thái học
2. Cú pháp học
3. Lý thuyết dịch
4. Thực hành Biên dịch 3
5. Thực hành Phiên dịch 1
6. Thực hành Phiên dịch 2 
7. Thực hành Phiên dịch 38. Ngoại khoá Biên Phiên dịch
9. Thuật ngữ dịch


The English version of the article...

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Vui lòng sử dụng tiếng Việt có dấu hoặc tiếng Anh, và dùng từ ngữ lịch sự, xưng hô đúng mực. Các lời bình không đủ các chuẩn trên sẽ bị xóa khi kiểm duyệt. Cảm ơn quý khách đã truy cập website Khoa Ngoại Ngữ Đại học Nha Trang.